Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
26. srpna 2019 ..:: ANTONIO CHEVRIER » vita e tappe di Chevrièr ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

PRADO ITALIANO se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web PRADO ITALIANO a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu PRADO ITALIANO souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

PRADO ITALIANO shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. PRADO ITALIANO také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na PRADO ITALIANO automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou PRADO ITALIANO využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu PRADO ITALIANO .

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu PRADO ITALIANO , mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: PRADO ITALIANO nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

PRADO ITALIANO doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na PRADO ITALIANO . To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. PRADO ITALIANO nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo PRADO ITALIANO a rodinu webů PRADO ITALIANO .

Použití osobních informací

PRADO ITALIANO shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu PRADO ITALIANO a k poskytování služeb, o které jste požádali. PRADO ITALIANO také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z PRADO ITALIANO a jeho přidružených částí. PRADO ITALIANO vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. PRADO ITALIANO neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. PRADO ITALIANO Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc PRADO ITALIANO může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb PRADO ITALIANO a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

PRADO ITALIANO nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

PRADO ITALIANO udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu PRADO ITALIANO za účelem zjištění, jaké služby PRADO ITALIANO jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům PRADO ITALIANO , jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web PRADO ITALIANO prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící PRADO ITALIANO nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku PRADO ITALIANO a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů PRADO ITALIANO nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web PRADO ITALIANO používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky PRADO ITALIANO nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti PRADO ITALIANO , které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb PRADO ITALIANO nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

PRADO ITALIANO zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. PRADO ITALIANO uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

PRADO ITALIANO vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se PRADO ITALIANO nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte PRADO ITALIANO na adrese mciesa@libero.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2018   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation